P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Sykkelparkering

En moderne parkeringsløsning inneholder også løsninger for sykkel.

Sykkelparkering

En god parkeringsløsning er en god "hub" som samlkjører og skaper samhandling mellom forskjellige måter å transportere seg på. I dette bildet har sykkelen en naturlig plass.

Våre løsninger for sykkelparkering kan integreres med øvrig infrastruktur for parkering og fungere som et trafikk-knutepunkt. Som for våre parkeringsløsninger for bil, kan vår sykkelparkering fungere som en plassbesparende løsning. Ved å parkere syklene i høyden frigjøres areal som kan benyttes til andre samfunnsnyttige formål.

Fordeler for utbyggere

Vi sykler mer

Det brukes stadig mer penger på sykler, og det blir stadig flere av dem i bybildet.

Kombinert med andre typer transportmidler, slik som sparkesykler og elsparkesykler, betyr det at stadig flere enheter er inne i det offentlige rom, og må parkeres på en fornuftig måte.

Inntoget av elsyklene, gjør også at radiusen på syklende til jobb er trukket større; man kan rett og slett tilbakelegge større avstander. Det betyr også at ladeløsninger må komme til.

En sikker lagring av sykkel

Vi tilbyr en 100% tyverisikret lagringsplass for sykkel. Tyveri har tidligere vært et stort irritasjonsmoment for brukerne, men våre løsninger eliminerer dette for både leilighetsbygg, næringsbygg og offentlig sykkelparkering, ved at syklene parkeres borte fra gateplan.

Dermed kan gata benyttes til andre formål.