P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Service

Servceavtaler sikrer smart parkering med maksimal oppetid.

Serviceavtaler

I P-Plan drifter vi over 40 anlegg og totalt over 2.500 individuelle parkeringsplasser.

Våre drifts- og serviceavtaler sikrer at det kan opprettholdes drift ved anlegget til enhver tid. Anlegget er koblet opp mot P-Plan sine servere og vi har til enhver tid oversikt over status ved anleggene.

Dersom problemer skulle oppstå er vi i de fleste tilfeller i stand til å fjerndiagnostisere og løse problemet fra våre lokaliteter. Vi har også driftspersonell som kan rykke ut.

Nødvendig vedlikehold er en del av driftsavtalen og påvirker ikke brukernes mulighet for parkering, og vi har den samme service- og driftsavtalen ved alle våre lokasjoner og i alle markeder.

Ved nødvendig kontakt med driftspersonale kan vi nåes på vår supporttelefon, +47 415 99 910.