P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Privat parkering

Få plass til flere biler i små ute- eller parkeringsrom.

Privat parkering

I likhet med leilighetsbygg er privatboliger i dag bygget med tanke på maksimal tomteutnyttelse og arealer for parkering kommer gjerne i andre rekke.

Våre løsninger gjør at selv små gårdsrom eller garasjer kan romme mer. Frittstående løsninger hvor bilene kan parkeres i høyden, eller garasjer hvor arealet utnyttes maksimalt ved å bygge rundt en noe større grop, gjør at man kan få plass til flere biler uten at det går på bekostning av annet areal.

Ta gjerne kontakt, så kan vi sammen se på om du kan få plass til flere biler ved din privatbolig.