P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Offentlig parkering

Smart parkering – en bedre løsning for et urbant og grønt bymiljø.

Offentlig parkering

Offentlig parkering legger ofte beslag på store arealer som ellers kunne vært benyttet til formål som hadde komt befolkningen til gode, eller som kunne gått til å bebyggelse i kjerneområder hvor presset er stort fra før.

Når det gjelder offentlige parkeringshus over bakken, vil vi være i stand til å flytte det samme antallet (eller flere) parkeringsplasser under bakken. Dette vil frigjøre tomteområder som eier kan bruke til bebyggelse eller grøntområder.

Dersom oppgaven innebærer å erstatte tradisjonelle parkeringshus under bakkenivå vil vi kunne tilby like mange plasser, men med mindre plassbruk. Alternativt kan vi tilby flere plasser med samme volumbruk.

Parkeringsplassene som er på bakkenivå vil derfor kunne utnyttes til å tilføre verdi, enten for tomteeier eller lokalsamfunn, mens volumet som kunne blitt brukt til tradisjonelt parkeringshus under bakken blir bedre utnyttet (noe som innebærer mindre graving).