P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Leilighetsbygg

Et automatisk P-anlegg kan bety inntil 40% plassbesparelse.

Leilighetsbygg

Opplevelsen hos beboere i leilighetsbygg er i dag at dekningsgraden for parkering er for dårlig. Det skyldes både at det ikke planlegges for flere parkeringsplasser, og at gateparkeringen er under press.

Vi kan bidra til å øke dekningsgraden for parkering i leilighetsbygg, nettopp fordi man får plass til flere biler på eksisterende eller planlagt areal.

Gjennom bedre volumutnyttelse tilknyttet parkering, vil resterende volum dessuten kunne brukes til andre formål, f.eks. i form av mer salgbart areal og/eller til å legge til rette for andre løsninger som bedrer bomiljøet, slik som grøntområder, lekeplass, etc.