P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Kontorbygning

Smart parkering gir flere parkeringsplasser inn i kontor- eller næringsbygg.

Kontorbygning

I kontor- og næringsbygg står man overfor de samme problemstillingene som i leilighetsbygg; parkeringsplassene nedprioriteres til fordel for annet areal eller utnyttes i for dårlig grad.

I alle tilfeller, parkering er sjelden en prioritet når et nytt kontor-/næringsbygg planlegges i bykjernen eller i tettbygde strøk. Derfor gjelder det å utnytte det arealet man har til rådighet.

Våre produkter gjør at man kan øke dekningsgraden for parkering, uten at det går på bekostning av annen type areal, som grøntarealer, uterom, parkmessige arealer eller salgbart areal. Vi får rett og slett plass til flere biler på det volumet som skal avsettes til parkering.

Et moderne kontor-/næringsbygg planlegges ofte for at brukerne av bygget skal nå det via kollektive transportløsninger. Slik må det også være, og et nytt bilde innen arbeidslivet med hybridkontor, hvor man ikke trenger at alle er på kontoret til samme tid, forsterker trenden.

Smart parkering gjør likevel at man gir brukerne av bygget større muligheter, også med tanke på reismåte, ved at det kan planlegges flere parkeringsplasser uten at det går på bekostning av annet areal. Man får et mer fleksibelt bygg.