P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Prosjektutvikling

Jo tidligere vi kommer inn i prosjektet, jo bedre plassutnyttelse får man.

Prosjektutvikling

Parkering blir best når det er planlagt fra første stund, og ikke valgt inn som løsning etter at bygget er tegnet.

Som deltaker i prosjektutviklingen er det etter vår erfaring mest lønnsomhet i prosjektet også, ettersom man tenker "skreddersøm" fra første stund.

I prosjektutviklingen er vi med som både rådgivere og utførende part. Det betyr at vi er med fra prosjektets oppstartsfase, til det er ferdigstilt, og som driftsansvarlig for selve anlegget, vil engasjementet strekke seg utover det, også.

For prosjektansvarlig blir vi en nyttig sparringspartner. Vi kan komme med innspill rundt oppdaterte tegninger og foreslå endringer som vil bringe bedre økonomi inn i prosjektet. Ved å prosjektere parkeringsløsningen inn i tidlig fase, får man utnyttet plassen rundt installasjonene på en optimal måte.