P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Parkeringsstrategi

En overordnet parkeringsstrategi gjør at parkeringsbehovet møtes optimalt.

Parkeringsstrategi

I P-Plan kan vi fungere som rådgivere. Vi pleier å si at jo tidligere vi blir koblet på, jo mer plass kan man spare. Det vil si at prosjektet som helhet har godt av at man starter med planlegging av parkering før bygget tegnes.

Når vi kommer inn som rådgivere i tidlig fase, vil man kunne tegne inn hvor stor parkeringsgropen skal være og skreddersy bygget rundt, slik at spart plass kan benyttes til andre formål.

I utformingen av en parkeringsstrategi, skaper vi en overordnet situasjonsplan for prosjektet. Dette kan gå på hvor i prosjektet parkeringen skal plasseres. Behovet bestemmes ut ifra størrelsen på leilighetene (det er f.eks. mer sannsynlig at leiligheter på 80m2 har bil, enn leiligheter på 30m2), og hvordan bygget skal fungere opp imot øvrig infrastruktur.