P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Kartlegging av P-plasser i by/bydel

Vi bidrar til plassutnyttelse i byen, slik at gater kan benyttes til andre formål.

Kartlegging av p plasser i by

Hvordan parkering bør løses er en del av samfunnsdiskursen, også når det kommer til byer og urbane rom.

Tendensen er at bilen skal bort fra gatebildet, men hvor? Noe bilbruk vil vi ha, også i fremtiden. I samarbeid med offentlige etater eller plan- og bygningsavdelingen i kommunene, fungerer vi som gode rådgivere for hvordan parkeringen kan løses, og ikke minst, hvordan arealer kan frigis og benyttes til andre samfunnsnyttige formål.

Ved å bruke oss som rådgiver, finner vi den mest optimale løsningen for byparkering, og vi har flere eksempler vi kan vise til hvor bil og samfunn kan sameksistere, uten å gå på bekostning av hverandre.

Svaret er som oftest parkering i høyden, i helautomatiserte anlegg hvor anlegget er skjult under bakken, slik at gateplanet kan benyttes til trafikk, fortau, sykkelveier, parkarealer eller annet.