P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Kapasitetsvurdering

Spar plass i bygget som kan benyttes til andre formål.

Kapasitetsvurdering

Vi i P-Plan har lang erfaring i å vurdere utnyttelsen i arealene som er satt av til parkeringsformål. Ofte er det snakk om vurderinger rundt eksisterende arealer, hvor "retroftit" parkeringsløsninger skal inn.

Ved kapasitetsvurdering i prosjekteringsfasen er vår erfaring at utbygger kan spare rundt 40-50% av volumbruke, målt opp mot sammenlignbar tradisjonell parkering. Denne besparelsen i volumbruk kan benyttes til å øke salgbart areal, eller til å møte andre krav eller behov som må til for at prosjektet som helhet skal møte plan- og bygningsmessige pålegg.