P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Design og skisse-prosjektering

Vi tegner inn parkeringssystemet for deg.

Design og skisse prosjektering

Med vår lange erfaring med prosjektering av parkeringssystemer, kan vi enkelt ta hele eller deler av tegnejobben når selve parkeringssystemet skal inn i byggets byggtegninger.

Prosjektansvarlig kan enkelt og greit sende over byggtegningene, deretter kan vi sette inn forslag til hvor dan parkeringssystemet bør være. Dette må gjerne skje i prosjektets startfase, ettersom man da kan dra nytte av vår rådgiverkompetanse underveis, men vi kan også komme inn i en senere fase.

Se forøvrig vår side om prosjektutvikling. Kanskje kan vi bidra som prosjektrådgivere på ditt utbyggingsprosjekt?