P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Smart Parking

Semiautomatisk

Semiautomatisk parkering er en fleksibel løsning som utnytter tilgjengelig volum optimalt. Gir flere p-plasser og mer salgbart areal.

Semiautomatisk

Funksjon

Semiautomatisk parkeringssystem betyr at brukeren selv plasserer bilen på en fast eller dedikert plass i anlegget ved bruk av fjernkontroll, tag eller nøkkel.

Før neste bruker får tilgang til anlegget, gjør P-anlegget de interne forflyttningene som skal til for neste parkering.

Når bilen skal hentes, må brukeren aktivere anlegget med fjernkontroll, tag eller nøkkel for å bringe bilen til plassen slik at brukeren kan kjøre ut av anlegget.

Fakta

  • Utnytter plassen optimalt
  • Prisgunstige løsninger i forhold til tradisjonelle parkeringshus, mtp. etasjer, kjørebaner etc.
  • Enkelt å øke eksisterende antall plasser
  • Flere enn 20 forskjellig systemer / konfigurasjoner
  • Kan enkelt skreddersys til det enkelte behov/prosjekt
  • Miljøvennlig, reduserer kjøring i p-hus

Semiautomatiske parkeringsløsninger kan effektivt øke antall parkeringsplasser i kjellere. Og vårt fleksible system gjør at man har stor valgfrihet i hvordan anlegget kan konfigureres. Vi skaper effektiv parkering, selv i mindre parkeringskjellere, over bakken eller i kombinasjon.

Fordeler for byggeiere / utbygger

Plassbesparende parkering

Utnytter selv små rom

Minimalt med graving

Flere biler på små volum

Semiautomatisk parkering er smidig av natur. Grovt sett dreier det seg om å plassere biler i etasjer etter at brukeren har plassert pilen inn på rampe. Etter at brukeren har identifisert bilen i parkeringssystemet, forlatt bilen og valgt ledig parkeringsplass , vil den automatisk «stackes», det vil si plasseres i høyden eller dybden, pent og sikkert ved siden av andre biler med kun den klaringen som trengs.

Dette er både effektivt og plassbesparende.

Fleksibelt – også over bakken

Systemet har svært mange mulige konfigurasjoner. Det gjør at vi kan bygge ut parkeringsløsningen modulbasert etter høyde, bredde og dybde – uansett rommets utforming finner vi konfigurasjonen som utnytter plassen best.

Systemet kan også benyttes over bakken, eller i kombinasjon kjeller / over bakken, ved at innkjøring på rampe kan foregå på bakkeplan, deretter vil bilen plasseres for optimal plassutnyttelse.

Top-level, mid-level eller bottom-level innkjøring

Selve konstruksjonen som velges kommer an på om parkeringsvolumet har grop eller ei, og hvordan utformingen på innkjøringen er. Er rommet utformet slik at det innkjøring i bunn, og bilen må løftes opp? Kommer man fra midten, eller fra toppen hvor bilen senkes ned? Uansett hvordan parkeringsfasilitetene er utformet, vil semiautomatisk parkering kunne gi plass til flere biler.

Parkeringskjellere og «sliders»

Selv tradisjonelle parkeringskjellere på ett plan kan effektivisere parkeringen. Dette foregår ved at bilen parkeres på en rampe, såkalt «slider» og etter at bilen er forlatt vil systemet ta over og parkere bilene tettere enn hva som er vanlig ved tradisjonell parkering.

Slik kan man enkelt få flere parkeringsplasser på samme areal, noe som er kjærkomment i mange parkeringskjellere.

Fordeler for brukere

Rask avlevering/henting av kjøretøy

Trygg oppbevaring av kjøretøy

Kan kombineres med lading av kjøretøy