Powered by EverLive.net
P-Plan Norge

Rådgivning og Prosjektering

Samarbeid gir styrke.

Vi gir råd om investering og etablering av private og offentlige parkeringssystemer . Vi jobber med både konvensjonelle og automatiserte systemer , i runde eller kubikkiske former. Alle systemer tilpasset de logistiske forhold , geologi og prosjektets øvrige eksterne krav .

Vi leverer og tilbyr:

  • Parkeringsstrategi
  • Prosjektutvikling
  • Kapastitetsvurdering
  • Investeringskalkulatorer
  • Design/skisseprosjektering
  • Totalleverandør av P-anlegg
  • Kartlegg av P-plasser i by/bydel
  • Analyse av parkeringsbehov på bakgrunn av bilhold

Vi har dine SMARTPARKING løsninger

Ring eller kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå i prosjektet.

Kontakt oss