Powered by EverLive.net
P-Plan Norge

Parkeringskjellere

Totalparkeringskonseptet er en forståelse av at tradisjonelle løsninger også kan være optimale.

Optimalisering av parkeringsløsningen i kjellere.

Parkeringsplasser i kjellere er ofte begrenset. Dette gir for få P-plasser i forhold til behov. P-Plan kan hjelpe til med å finne riktig løsning for optimalisering av tilgjengelig areal, slik at antallet plasser økes

Ved bruk av parkeringsplattformer, også kalt "slidere", har vi muligheten til å få en tettere plassering av bilene. Dette gir økt antall P-plasser på samme areal, noe som igjen gir en økt inntjening pr. m2.

Vi har dine SMARTPARKING løsninger

Ring eller kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå i prosjektet.

Kontakt oss