P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Smart Parking

Kantløs, mer plass

Våre innovative, flate plattformer er utviklet for å gi bedre brukeropplevelser. Base-plattformdesignet tilpasses byggets konfigurasjon. Det betyr, mer plass, mindre vekt og enklere av- og påstigning.

Om oss

Neste generasjon parkeringssystem

Våre egenutviklede plattformer er bygget for neste generasjons parkeringssystemer. Plattformene er bygget uten høye sidevanger, noe som bidrar til økt sikkerhet og bedre funksjonalitet.

Øker plassutnyttelsen

Dette har vi løst ved å flytte bæringen i plattformen fra sidevanger og over i selve plattformdekke. Flate plattformer øker plassutnyttelsen ved at man kan ta i bruk hele plattformens bredde, og ikke er begrenset til de indre målene mellom tradisjonelle sidevanger.

Bedre brukeropplevelse

Brukerne av systemet vil oppleve at de har bedre plass til å navigere i systemet, både med og uten bil. Det er bedre plass for å kjøre inn og ut med bil, men også lettere å bevege seg når skal til og fra bil. Bruker vil enkelt kunne se hvor bilen skal parkeres ved hjelp av mekaniske kjøreguider i enden av plattformen.