Powered by EverLive.net
P-Plan Norge

Fullautomatiske P-løsninger

Fullautomatiske parkeringsløsning er komfortable og brukervennlige.
Man oppnår en betydelig arealeffektivisering med automatiske parkeringsanlegg.

Fullautomatiske parkeringsanlegg er komfortable og brukervennlige.

Fullautomatiske P-anlegg anses som relativt kostbare å installere og drifte, sammenlignet med konversjonelle p-plasser. MEN, – sammenligninger basert på priser pr. kvm gjelder ikke lenger. En mer nøyaktig sammenligning er å se på prisen pr. kubikkmeter. Se hva volumbesparelsen vil bety for den totale økonomien i prosjektet. Kan dette volumet brukes til noe annet, og i så fall til hva? For et endelig har valg av parkerings løsning har det også betydning at brukerene av P-anlegget føler seg komfortabel og trygge. Med fornøyde brukere vil det bli flere «kunder i butikken», som åpenbart er av stor betydning for inntektssiden i driften av parkeringsanlegget.

Opplevelsen av de automatiske parkeringsanleggene i eksempel vis København har allerede vist at brukerne føler seg komfortable i slik parkeringsanlegg. P-anlegget er svært brukervennlig med sine åpne og lyse terminaler på gatenivå, der alle føler seg trygge.

Video av et fullautomatisk parkeringsanlegg

Funksjon:

Fra brukernes side kan parkering i et fullautomatiske anlegg sammenlignes med innkjøringen til en automatisk bilvask.

 • Kjør mot porten på terminalen og porten åpnes.
 • Kjør inn i terminalen til instruksjoner om å stoppe, for riktig plassering
 • Ved skilting og høyttaler gis beskjed om å sette på parkeringsbremsen, sette bilen i gir/park, ta antennene ned og sørge for at noe ikke er glemt i bilen.
 • Porten bak bilen er nå stengt, sjåføren folater bilen gjennom en sluse.
 • Slusen slipper deg først igjennom når du har identifisert seg med en tag, kredittkort eller billett.
 • Slusen åpnes - bilen er levert.
 • Bilen hentes ved bruk av tag, kort eller billett og det gis melding om at bilen er på vei.
 • Når bilen ankommer terminalen, åpnes døren inn til terminalen og utkjøringsporten samtidig.
 • Kjøretøyet står i utkjøringsretningen, og kan nå kjøres ut.

Fakta:

 • Utnytter plassen optimalt
 • Et automatiske P-anlegg kan bety inntil 40% plassbesparelse
 • Etablering- og driftskostnader pr. p-plass er på nivå med ordinære løsninger
 • Krever minimalt med plass i terrenget
 • Velegnet til offentlig parkering
 • Miljøvennlig, ingen utslipp
 • Økt sikkerhet for biler med tanke på skader og innbrudd
 • Slipper å kjøre rundt å lete etter ledig parkeringsplass

Vi har dine SMARTPARKING løsninger

Ring eller kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå i prosjektet.

Kontakt oss