P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Smart Parking

Helautomatisk

En del av løsningen for fremtidens byer og tettbygde områder. Helautomatisk parkering benyttes i store prosjekter og gir enorm plassbesparelse.

Fullautomatisk parkering

Helautomatisk parkering er en ideell og plassbesparende løsning for publikumsparkering, offentlig parkering eller parkering ved store leilighets- eller næringsbygg. Avleveringen er smidig og bilen transporteres sikkert inn i lagerreoler. Litt avhengig av kalkyler/antall plasser, kan helautomatisk parkering gi god økonomi i byggeprosjektet.

Enkel og smidig parkering

Automatiserte ramper transporterer kjøretøyet ut av syne og inn i etasjebaserte lagerreoler. For brukeren blir det hele komfortabelt og brukervennlig; man forholder seg kun til et avleverings- og hentepunkt, og man slipper å gå ut og inn av parkeringshuset.

Fordeler for utbygger

Maksimal plassutnyttelse

Håndterer stor mengde biler

Prisgunstig pr. volum

Godt egnet for publikumsparkering og offentlig parkering

Større offentlige parkeringstilbud har tradisjonelt blitt løst ved å etablere parkeringskjellere eller parkeringshus over bakken med etasjevis innkjøring og parkering.

Med en helautomatisert parkeringsløsning kan man effektivisere dette arealet ved at man planlegger parkering pr. volum i stedet for pr. kvadratmeter. Dette løses med automatiserte heiser som utnytter volumet maksimalt ved å plassere kjøretøyene i etasjer.

For brukeren er det ingen inn- og utkjøring, kun et avleverings- og hentepunkt, en «terminal» på gateplan. Selve anlegget er skjult under eller over bakken.

En skalerbar og økonomisk løsning

Helautomatisk parkering kan benyttes på både større og mindre prosjekter. Fellesnevneren er at plassen (volumet) blir utnyttet maksimalt. Helautomatisk parkering kan derfor også benyttes til leilighets- og næringsbygg, såvel som større publikumsparkeringer.

Helautomatiske parkeringssystemer regnes som relativt kostbare å installere og drifte, men regnestykket blir raskt mye penere om man tenker volum i stedet for kvadratmeter. Prisen pr. kubikkmeter er en bedre målestokk for økonomien i prosjektet, ettersom volumbesparelsen kan benyttes til andre formål, eller rett og slett ved at det blir plass til flere biler.

Det kan derfor være nyttig å tenke på parkering tidlig i byggeprosjektet, slik at man får plass til flest mulig biler. Til det kan vi fungere som rådgivere under hele eller deler av prosjektet.

En god brukeropplevelse

Selv brukerne av systemet opplever at systemet fungerer godt. En kan kanskje tro at det er uvant, for her er det ingen inn- og utkjøring, kun et avleverings- og hentepunkt, en «terminal» på gateplan. Selve anlegget er skjult under bakken.

Erfaringer viser likevel at dette settes pris på. Opplevelsen av det er at det fungerer smidig, at bilen står trygt og at det er lite ventetid. Et stort system av helautomatisk type er i drift i København og høster positive tilbakemeldinger fra brukerne.

For byen gjør løsningen at man står igjen med bilfrie gateløp. Arealer som tidligere har vært benyttet til parkering kan nå brukes til allmennyttige formål.

Fordeler for brukerne

Trygg oppbevaring av kjøretøy

Rask avlevering/henting av kjøretøy

Kan kombineres med lading av kjøretøy

Funksjon

 • Kjør mot porten på terminalen og porten åpnes.
 • Kjør inn i terminalen til instruksjoner om å stoppe for riktig plassering.
 • Instruksjoner gis. Porten bak kjøretøyet er nå stengt, sjåføren går ut gjennom en sluse.
 • Sjåføren identifiserer seg med tag, kredittkort eller billett.
 • Slusen åpnes, kjøretøyet er levert.
 • Kjøretøyet hentes ved bruk av tag, kort eller billett og det gis melding om at bilen er på vei.
 • Når kjøretøyet ankommer terminalen, åpnes døren inn til terminalen og utkjøringsporten.
 • Kjøretøyet står i utkjøringsretningen, og kan nå kjøres ut.

Fakta

 • Utnytter plassen optimalt
 • Et automatisk P-anlegg kan bety inntil 100% plassbesparelse, ofte mer
 • Etablering- og driftskostnader pr. p-plass er på nivå med ordinære løsninger
 • Krever minimalt med plass i terrenget
 • Velegnet til offentlig parkering
 • Miljøvennlig, ingen utslipp
 • Økt sikkerhet for biler med tanke på skader og innbrudd
 • Slipper å kjøre rundt og lete etter ledig parkeringsplass