P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

The Storm, Bodø

Kombinert hotell-/leilighetsbygg med semiautomatisk parkering for maksimal plassutnyttelse.

Nøkkelinformasjon

PROSJEKT

  • The Storm, Bodø
  • Kombinert hotell/leilighetsbygg
  • Utbygger: Corponor AS
  • Entreprenør/kontraktspart: Consto Nord

LØSNING

  • Semiautomatisk parkering
  • 39 p-plasser
  • 3 etasjer, bottom level innkjøring

Moderne løsning for moderne bygg

Da The Storm i Bodø ville skape et signalbygg midt i Bodø sentrum, støtte de på mange av de samme problemstillingene man møter i moderne byplanlegging. Behov for parkering, salgbart areal og annen funksjonalitet konkurrerer om å få avsatt nok plass.

The Storm valgte å integrere semiautomatisk parkering, slik at man fikk plass til hele 39 p-plasser på relativt begrenset volum.

Slik fikk utbygger plass til flere av byggets kjernefunksjoner, og kunne øke prosjektets totalverdi ettersom mer av arealet kunne benyttes til salg av leiligheter og hotellrom.

Bottom level innkjøring

Ved The Storm er det valgt innkjøring i bunn, hvor kjøretøyene heises opp og plasseres på dedikert plass over tre etasjer. Selve parkeringsanlegget låses av med gitter og kjøretøyet står trygt forvart.

For brukeren styres adkomst- og avhenting enkelt med via intuitive touchskjermer.

Del på sosiale medier