P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Kronstad Stasjon, Bergen

Med semiautomatisk parkering får Kronstad Stasjon utnyttet plassen optimalt. Avlevering og avhenting går raskt, og bilen står trygt forvart.

Nøkkelinformasjon

PROSJEKT

  • Kronstad Stasjon, Bergen
  • Utbygger: Axer Eiendom
  • Entreprenør/kontraktspart: Skanska

LØSNING

  • Semiautomatisk parkering
  • 25 p-plasser
  • 3 etasjer, top level innkjøring

God utnyttelse av volumet

På Kronstad Stasjon var parkeringen planlagt inn allerede i prosjekteringen, slik at man fikk utnyttet volumet på en god måte.

Våre løsninger for semiautomatisk parkering er en optimal metode for å få plass til mest mulig biler, og gjør at bilene kan plasseres i høyde- og lengderetning for maksimal plassutnyttelse.

Top level-innkjøring

Ved Kronstad Stasjon er parkeringen konfigurert slik at bilene ved ankomst møter en port. Dette er øverste nivå i parkeringen. I tillegg finnes to nivåer til under bakkenivå.

For brukeren oppleves det hele enkelt. Bilen kjøres inn på designert plass ved valg via berøringsskjerm og autentisering med RFID-brikke. Deretter plasseres bilen inn og forflyttes dit den skal oppbevares.

Innelåst og trygt

Fordelen med semiautomatisk parkering er at bilen står trygt innelåst og sikret for både skader og tyverier. Etter parkering lukkes en port, og bilen er først mulig å komme til ved avhenting.

Det tar sjelden mer tid å avhente bilen enn ved tradisjonelle parkeringshus/-kjellere, ettersom du slipper gange og kjøring over flere etasjer.

Del på sosiale medier