P plan logo green
Support Icon
+47 415 99 910

Elveparken, Jessheim

Får maksimalt ut av arealer for parkeringskjeller med smart parkering i form av sliders.

Nøkkelinformasjon

PROSJEKT

  • Elveparken 1 og 2
  • 124 leiligheter
  • Utbygger: Conceptor Bolig

LØSNING

  • Slideranlegg
  • 42 plasser
  • 1 plan

Parkering i tradisjonelle parkeringskjellere med søyler og trange rom kan by på utfordringer når parkeringsarealet skal planlegges inn.

Elveparken har løst parkering ved hjelp av vårt system for parkeringskjellere bestående av slidere. Dette er plattformer bilen står på som sideforskyves og plasserer bilene tettere sammen inn i parkeringskjelleren.

Utnytter eksisterende rom

I Elveparken gjør slider-systemet at man får parkert optimalt i forhold til søyler, og ved å bruke arealet normalt avsatt til kjørebaner. Dette gir hele 17 ekstra plasser målt mot tradisjonell parkering. Ved parkering inne i rommet skyves andre parkeringsplasser til siden, og du kan kjøre og parkere som normalt, deretter skyves bilene sammen igjen.

Slider-systemet er en helt optimal løsning for eksisterende eller nye ett-plans parkeringsarealer hvor det er behov for flere parkeringsplasser, men hvor det ikke kan bygges ut i volum.

For brukeren endres lite. Man har sin faste parkeringsplass, og har mulighet til lading om man har elbil. Men det totale arealet er utnyttet bedre, og prosjektet som helhet har fått plass til andre nødvendige funksjoner og fasiliteter.

Del på sosiale medier